Regulamin

Szanowni klienci, zakupy w sklepie internetowym www.sprzetwedkarskirs.pl są bardzo proste i wygodne. Sklep internetowy ma podobną strukturę jak nasz lokal handlowy. Główny dostęp do produktów umożliwia lewy pasek nawigacyjny, który oferuje możliwość wyświetlenia produktów wg kategorii ich przeznaczenia lub producenta. W każdej kategorii znajdą Państwo podkategorie albo poszczególne lub posortowane pozycje. Klikając na odsyłacze przejdą Państwo aż do wymaganego produktu, do dyspozycji jest także wyszukiwarka, dzięki której można w prosty sposób odszukać wymagany produkt na podstawie jego nazwy lub kodu. W poszczególnych kategoriach mogą Państwo sortować produkty i układać je według nazwy, ceny lub kodu.


Jeżeli znaleźli Państwo towar, którego szukają i chcą złożyć zamówienie, należy kliknąć na przycisk „Kupuję”. Towar zostanie przeniesiony do tzw. „koszyka”. Informacje o Państwa zakupie wyświetlają się w prawej części nagłówka strony. Przed pierwszym zakupem prosimy o zapoznanie się z warunkami handlowymi i gwarancyjnymi, a także z regulaminem zakupu i reklamacji. Poprzez złożenie zamówienia zatwierdzają państwo akceptację wszystkich tych warunków.


Przy każdym zakupie zalecamy się uprzednio zalogować – dzięki temu mogą Państwo uniknąć opróżnienia koszyka w razie ewentualnego restartu Państwa przeglądarki internetowej. Jako zalogowany użytkownik mogą też Państwo korzystać z dalszych usług i informacji naszego sklepu internetowego. Wszelkie zamówienia są wiążące. Można anulować zamówienie wysyłając wiadomość na info@rybarskepotreby-shop.cz lub telefonicznie pod numerem +420604994440, i to najpóźniej do godziny 10 następnego dnia po wysłaniu zamówienia. Dlatego prosimy o uważne sprawdzenie wszystkich danych podanych w zamówieniu. Po dokonaniu zamówienia zostanie natychmiast wysłane potwierdzenie zamówienia na podany przez Państwa adres e-mailowy. Zamówienia mogą być też sprawdzane telefonicznie.


I. Postanowienia ogólne


Niniejsze warunki handlowe dotyczą wyłącznie zakupów w sklepie internetowym www.sprzetwedkarskirs.pl. Sklep internetowy prowadzi spółka RS Fish rybářské potřeby s.r.o., Hlavní třída 73/438, Havířov-Město, 736 01, Czechy, IČ/Regon: 28631366, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd w Ostrawie, z sygnat. C 35685. Warunki sprzedaży określają bliżej prawa i obowiązki sprzedającego ( zwanego dalej właścicielem ) i kupującego ( zwanego dalej klientem ). Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko dla tego sklepu internetowego, a nie dla lokalu handlowego.


II. Przedmiot umowy


Przedmiotem umowy jest wyłącznie towar podany w umowie kupna – zamówieniu. Takie informacje o towarze jak np. wymiary, waga, osiągi, pojemność oraz inne pozostałe dane podane w sklepie internetowym właściciela są danymi, które opierają się na danych producentów i importerów towaru. Właściciel zobowiązuje się, że dostarczy kupującemu na podstawie jego zamówienia towar wyłącznie w idealnym stanie i zgodnie ze specyfikacjami i właściwościami normalnymi dla danego rodzaju towaru, który odpowiada danym normom, przepisom lub rozporządzeniom obowiązującym na terenie Republiki Czeskiej. Właściciel zobowiązuje się także do wyposażenia towaru w prawidłowo wypełnioną kartę gwarancji, czeską instrukcję obsługi i użytkowania, jeżeli zazwyczaj robi się tak w przypadku danego rodzaju towaru.


III. Miejsce świadczenia usług


Miejscem świadczenia usług jest sklep z artykułami wędkarskimi sprzedającego, w którym właściciel przekaże na podstawie zamówienia kupującego towar przewoźnikowi – firmie transportowej, albo jest nim miejsce osobistego odbioru towaru.


IV. Zamówienie towaru i zawarcie umowy


Warunkiem nabrania ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszelkich danych i należności wskazanych w formularzu zamówienia. Właściciel potwierdzi kupującemu otrzymanie jego zamówienia, i to najpóźniej w czasie 24 godzin po otrzymaniu zamówienia. Umowa kupna jest zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego, ewentualnie poprzez dostarczenie i odbiór zamówionego towaru przez klienta. W niektórych przypadkach – przede wszystkim w przypadku zamówień opiewających na wyższe kwoty – właściciel zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy kupna w chwili uiszczenia zaliczki pieniężnej przez kupującego. Takie zamówienie będzie w większości przypadków w odpowiedni sposób autoryzowane - na przykład pisemnie, telefonicznie lub faksem. Zamówienie będzie uważane za nieważne, jeżeli kupujący odrzuci taką autoryzację. W przypadku odbioru osobistego zamówienie internetowe jest wiążące ( kupujący musi okazać dowód elektronicznego zamówienia ), a umowa kupna powstaje dopiero w chwili przekazania towaru w lokalu handlowym. Właściciel zastrzega sobie również prawo do anulowania zamówienia w przypadku, że dojdzie do błędu przy określaniu ceny.


V. Cena i płatność


Ceny podane w sklepie elektronicznym właściciela są ważne w chwili zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przede wszystkim w przypadku podania błędnej ceny, zmiany kursu lub w razie znaczących zmian warunków dostawy producentów oraz innych dostawców towaru. O tych zajściach musi niezwłocznie pisemnie poinformować kupującego i uzgodnić z kupującym zmianę ceny. W przypadku zmiany ceny kupujący ma prawo rozwiązać umowę, i to bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu informacji o jej zmianie. Ceny końcowe w sklepie elektronicznym podane są z VAT. Na podstawie powstałej umowy kupna dla kupującego zostanie wystawiona faktura, która służy jednocześnie jako dokument podatkowy, karta dostawy i karta gwarancji.


VI. Termin dostawy


Termin dostawy rozpoczyna się w dniu otrzymania wiążącego zamówienia w sklepie elektronicznym. Jeżeli zamówiony towar jest na stanie, właściciel wyśle go do kupującego w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zamówienia. W przypadku, że towar nie jest obecnie na stanie, właściciel poinformuje o tym kupującego ( zazwyczaj e-mailem lub telefonicznie ) i uzgodni z nim dalszą procedurę. Kupujący jest powiadamiany e-mailem o każdej zmianie stanu zamówienia.


VII. Warunki transportu i zapłaty towaru


Możliwości sposobów dostarczenia przesyłki i ich ceny :


1. Poczta lub kurier - paczka do 30 kg - cena 32 zł. włącznie z VAT

2. Odbiór osobisty w lokalu handlowym – wyłącznie po uprzednim zamówieniu elektronicznym. Możliwość płatności gotówką lub kartą kredytową


Możliwości sposobów zapłaty towaru :


- przelew bankowy - Alior Bank SA, ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa - numer konta

73 1060 0076 0000 3380 0008 8019

- PayPal

- GoPay brama internetowa (płatność karta kredytowa)

- karta kredytowa (tylko przy odbiorze osobistym w sklepie)

- gotówką (tylko przy odbiorze osobistym w sklepie)

- za pobraniem - cena 6 zł. włącznie z VAT

 

Towar jest z reguły dostarczany następnzch dniach roboczych po przekazaniu towaru przewoźnikowi. Właściciel spełni swój obowiązek dostawy towaru poprzez przekazanie go przewoźnikowi. Kupujący musi prawidłowo przyjąć towar od przewoźnika, sprawdzić, czy opakowania nie zostały naruszone, sprawdzić ilość paczek - przyjęcie potwierdza swoim podpisem na karcie dostawy przewoźnika. W razie jakichkolwiek nieścisłości, przede wszystkim naruszenia opakowań świadczącego o nieuprawnionym wniknięciu do paczki, usterek spowodowanych złym obchodzeniem się z paczką, niezgodną ilością paczek lub innych nieścisłości, zalecamy kupującemu, aby we własnym interesie nie odbierał takiej paczki. Nie możemy brać pod uwagę późniejszych reklamacji ze względu na naruszenie opakowania przesyłki.


VIII. Warunki gwarancji oraz serwis


a) Właściciel udziela gwarancji na sprzedawany towar zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na czas podany w karcie gwarancji. Jeżeli w sklepie elektronicznym nie zostało podane inaczej, wtedy okres gwarancji na produkty wszystkich marek wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przyjęcia towaru przez kupującego. Gwarancja obejmuje usterki produkcyjne produktów lub towarów. Gwarancja nie obejmuje usterek, które zostały spowodowane przede wszystkim przez niefachową lub nieostrożną manipulację, korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, uszkodzenie mechaniczne, stopień normalnego zużycia. Gwarancja nie obejmuje także usterek powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, jak na przykład uderzenia błyskawicy lub innych wyładowań atmosferycznych, ognia, wody i innych.


b) Miejscem złożenia reklamacji jest punkt sprzedaży właściciela podany w art. I.


c) Razem z reklamowanym towarem trzeba okazać kartę gwarancji oraz kopię dowodu zakupu oraz szczegółowy opis usterki. Jeżeli usterka nie pojawia się nieustannie, trzeba jednoznacznie podać warunki lub stan, w jakich się przejawia. Reklamowany towar musi zostać przekazany do reklamacji kompletny, włącznie ze wszystkimi akcesoriami i częściami, które zostały dostarczone przy zakupie produktu. Bez należności opisanych powyżej reklamacja nie zostanie uznana.


d) Właściciel zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki towaru, który jest przedmiotem uzasadnionej reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez właściciela bez zbędnej zwłoki w terminie określonym przez prawo, a więc w ciągu 30 dni od przyjęcia przesyłki, o ile obie strony nie uzgodniły dłuższego terminu. Właściciel może wymienić kupującemu towar lub oddać pieniądze za produkt, jeżeli chodzi o usterkę, której nie można usunąć albo usterkę, którą wprawdzie można usunąć, ale kupujący nie może odpowiednio korzystać z towaru z powodu ponownego pojawienia się usterki po naprawie lub ze względu na większą ilość usterek towaru.


e) Ponieważ właściciel sprzedaje w sklepie internetowym towar autoryzowanych firm, kupujący może zażądać odpłatnej naprawy także po skończeniu okresu gwarancji. Wszelkie koszty wykonania takiej naprawy lub serwisu włącznie z kosztami transportu ponosi kupujący.


IX. Oddanie towaru


Kupujący ma prawo – zgodnie z postanowieniem § 53 ust. 7 Ustawy nr 40/1964 kodeksu cywilnego, zgodnie z brzmieniem późniejszych przepisów – do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru, i to bez podania powodu. Jeżeli podejmie taką decyzję, musi wysłać nieuszkodzony towar bez śladów użycia lub zużycia i z kompletnymi akcesoriami produktu w podanym terminie ( decydująca jest data nadania przesyłki przez kupującego ). Po otrzymaniu zwróconego towaru pieniądze zapłacone właścicielowi przez kupującego zostaną przesłane na adres kupującego lub przelewem na jego konto, i to najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu towaru przez właściciela. Nie można wysyłać towaru za pobraniem, wszystkie takie przesyłki zostaną natychmiast odrzucone i zwrócone nadawcy.


X. Ochrona danych osobowych


RS Fish rybářské potřeby s.r.o. - właściciel sklepu internetowego www.sprzetwedkarskirs.pl jest świadom tego, że w trakcie swojej działalności przetwarza informacje, które zgodnie z treścią Ustawy nr 101/2000 Dz.U. O ochronie danych osobowych, mają charakter danych osobowych. Właściciel deklaruje, iż uświadamia sobie wagę ochrony takich danych i będzie przestrzegał wszystkich ustawowych i etycznych reguł związanych z ich przetwarzaniem i uważa to za znaczący obowiązek w odniesieniu do kupującego. Właściciel oraz jego system sklepu internetowego dysponuje licznymi funkcjami operacyjnymi służącymi do ochrony informacji poufnych i osobistych. Właściciel w trakcie swej działalności nie udziela ani nie przekazuje informacji osobowych o swoich klientach osobom trzecim, nie gromadzi ani nie przetwarza chronionych danych o zarejestrowanych użytkownikach. Kupujący wyraża zgodę na to, aby zgodnie z Ustawą nr 480/2004 Dz.U. o ochronie danych osobowych, w brzmieniu obowiązującym, jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, rok urodzenia) były przetwarzane i wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail, który udzielił. Kupujący udziela niniejszej zgody dobrowolnie na czas nieokreślony z tym, że może ją kiedykolwiek odwołać.


a) Niezarejestrowani użytkownicy


W chwili wejścia na stronę sklepu internetowego niektóre informacje - np. strona odsyłająca lub Twój adres IP i kraj – są zapisywane automatycznie jako część składowa operacji przebiegających na naszej stronie.


b) Zarejestrowani użytkownicy


Zarejestrowanym użytkownikiem staje się każda osoba, która dokona rejestracji poprzez wypełnienie danych rejestracyjnych w odpowiednim formularzu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna i nie wynikają z niej żadne zobowiązania kupującego wobec właściciela.


c) Newsletter


Poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera kupujący przekazuje właścicielowi swój adres e-mail. Właściciel wykorzysta adres e-mail kupującego wyłącznie w celu przesyłania informacji o swoich usługach, ofertach, specjalnych korzyściach lub promocjach.


d) Dzieci


Dzieci ( osoby poniżej 18 roku życia ) nie posiadają uprawnień do zakupów elektronicznych bez nadzoru osoby powyżej 18 roku życia i prosimy je, aby nie dokonywały rejestracji ani nie podawały swoich danych osobowych. Poprzez dokonanie rejestracji i stworzenie konta gwarantują Państwo, że są pełnoletni.


e) Linki do innych stron


Strony internetowe, do których odsyła strona właściciela, mogą mieć odmienne warunki przetwarzania danych osobowych niż strona właściciela. Właściciel nie przejmuje odpowiedzialności za warunki na innych stronach i zaleca Państwu zawsze zapoznać się z warunkami na konkretnej stronie.


XI. Postanowienia końcowe


Niniejsze warunki handlowe są ważne w takim zakresie i brzmieniu, jak zostało podane w sklepie internetowym właściciela w dniu wysłania zamówienia elektronicznego. W trakcie podawania zamówienia elektronicznego kupujący deklaruje, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i wyraża na nie zgodę. Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący potwierdza, że akceptuje wysokość ceny za zamówiony towar włącznie z kosztami wysyłki i kosztami dostawy.